minitutor

ID#

T-08-0001

สถานะ

Available
กำลังศึกษาอยู่
Abac BBA
ชั้นปี 4

ประเภท

 

ชื่อ-สกุล

เบญจพร หวังดีศิริสกุล (พี่เมย์)

อายุ

ไม่บอก

 

 

วิชาที่สอน

ระดับที่สอน

ทุกวิชา

ประถมศึกษา

ภาษอังกฤษ , ไทย , สังคม, วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

* สอนทั้งภาษาไทยและอินเตอร์

 

 

ประถมศึกษา

โรงเรียนราชวินิต

มัธยมศึกษา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Abac )

ปริญญาโท

-

ปริญญาเอก

-

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

-

 

 

มกราคม 2550 - ปัจจุบัน;
สอนนักเรียนจากโรงเรียนเซนคาเบียล หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

มิถุนายน 25550 - มีนาคม;
สอนเด็กเตรียมสอบเข้าป.6 ( ปัจจุบันสามารถสอบเข้าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ ได้อันดับที่70 )

 

 

 

สอนที่บ้านนักเรียน
พื้นที่ให้บริการ: เยาวราช หรือ พิจารณาตามความเหมาะสม

 

มาเรียนที่บ้านผู้สอน
สถานที่ตั้ง: เยาวราช หรือ นัดเรียนที่อื่นพิจารณาตามความเหมาะสม

 

อัตรค่าสอนต่อ ช.ม.

300 บาท

เรียนครั้งละ

2 ชั่วโมง

จำนวนครั้งที่เรียนต่อสัปดาห์

1 ครั้ง

จำนวนนักเรียนที่สอนต่อครั้ง

1-3 คน

 

 

 

วัน

 

 

 

 


การกดปุ่ม apply จะพาคุณไปยังหน้ากรอกแบบฟอร์ม
ซึ่งยังไม่มีผลผูกมัดว่าคุณตกลงเรียนแน่นอน คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อเรา
หรือให้เราติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้


2008 www.miniTutor.com
Best Resolution: 1024x768 pixels or larger
minitutor@windowslive.com or Contact Us