minitutor

Chapter 2: การใช้เครื่องมือวาดภาพ 2D (Part 1)

การวาดภาพ 2D บน SketchUp LayOut นั้นมีพื้นฐานใกล้เคียงกับการวาดบนโปรแกรม SketchUp
แต่จะมีเครื่องมือเพิ่มเข้ามานิดหน่อยเพื่อความสะดวก

แถบเครื่องมือหลักจะปรากฏอยู่ด้านบน ถ้าไม่มีคลิกขวาที่ menu bar แล้วกด "Main Toolbar" ครับ

1. Select: ใช้เลือก, เคลื่อนย้าย และหมุนวัตถุ ใช้งานเหมือนเครื่องมือ Select และ Move บน SketchUp เลยครับ

2. Line: มี 2 รายการคือ Line กับ Freehand

2.1 Line: ใช้งานเช่นเดียวกับ Line บน SketchUp โดยคลิกที่จุดเริ่มต้น (1) และคลิกอีกครั้งที่จุดจบของเส้น (2)

2.2 Freehand: เครื่องมือวาดเส้นอิสระ

3. Arcs: วาดเส้นโค้งต่างๆ มีภึง 4 เครื่องมือ

3.1 Arc: ใช้วาดเส้นโค้งจากจุดศูนย์กลาง คล้ายใช้วงเวียนวาด โดยคลิกที่จุกศูนย์กลางก่อน (1)
และคลิกที่จุดเริ่มต้นของเส้น (2) จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปเหมือนหมุนวงเวียน และคลิกที่จุดจบ (3)

3.2 2 Point Arc: ตัวนี้คือเครื่องมือ Arc ใน SketchUp เลยครับ คลิกที่จุดเริ่มด้น (1) คลิกที่จุดจบ (2)
จะเกิดเส้นตรง จากนั้นเลื่อเมาส์ขึ้น ให้เส้นตรงเป็นเส้นโคง คลิกอีกครั้งเพื่อจบ (3)

3.3 3 Point Arc: คลิกจุดเริ่มต้น (1) คลิกอีกจุด (2) จะได้เส้นโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม คลิกอีกครั้งที่จุดจบ (3)
อธิบายลำบาก ลองเล่นเองนะครับ

3.4 Pie: เครื่องมือนี้เหมือนกับเครื่องมือ Arc ที่คล้ายการใช้วงเวียน แต่ Pie จะวาดเป็นรูปปิด คล้ายชิ้นพายหรือชิ้นพิซซ่า

4. Rectangles: รูปสี่เหลี่ยม

4.1 Rectangle: รูปสี่เหลี่ยมธรรมดา วาดเหมือนใน SketchUp เลย คือเริ่มจุดที่มุม (1)
แล้วลากเมาส์ขึ้นไปตามเส้นทะแยงมุม

4.2 Rounded: สี่เหลี่ยมมุมมน ใช้เหมือน Rectangle แต่ถ้าต้องการปรับมุมให้มนมากหรือน้อย
ให้กดคีย์ขึ้นและลงที่คีย์บอร์ด (เหมือน Adobe Illustrator) หลังจากคลิกจุดเริ่ม (1)

4.3 Lozenge: สี่เหลี่ยมทรงเม็ดยา Tylenol (ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี -_-')

4.4 Bulged: สี่เหลี่ยมด้านข้างโป่ง คล้าย Lozenge แต่สามารถกำหนดความโป่งได้โดยกดคีย์ขึ้น
และลงที่คีย์บอร์ดหลังจากคลิกจุดเริ่ม (1)

5. Circles

5.1 Circle: คลิกที่จุดศูนย์กลาง (1) แล้วดึงเมาส์ออกตามเส้นรัสมี แล้วคลิกจบ (2) เหมือนโปรแกรม SketchUp เลยครับ

5.2 Ellipse: ใช้วางวงกลมหรือวงรี เริ่มโดยคลิกที่มุม (1) เหมือนตอนวาด Rectangle

6. Polygon หรือรูปหลายเหลี่ยม ใช้งานเหมือนในโปรแกรม SketchUp

คลิกที่จุดศูนย์กลาง (1) แล้วดึงออกตามเส้นรัศมี

กดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดจำนวนด้าน
หรือพิมพ์ตัวเลขจำนวนด้านตามด้วยตัว s เช่น 3s แล้วกด Enter

ลากเมาส์จนได้ความยาวรัศมีที่ต้องการจึงคลิกเพื่อจบ (2)

7. Text ใช้พิมพ์ข้อความลงไป โดยสามารถกำหยดแบบอักษรได้ที่กล่อง Text Style ด้านขวามือ
     ถ้าไม่มีแสดงให้กด Windows > Text Style

 รายละเอียด

8. Label: เหมือนเครื่องมือ Label ใน SketchUp คือเป็น Text Box แล้วมีลูกศรชี้ตามภาพ

9. Erase หรือยางลบ ตัวนี้ใช้งานเหมือน SketchUp เลยครับ ก็แค่คลิกแช่แล้วปาดอะไรที่เราต้องการลบทิ้งครับ

< กลับไปบทที่ 1 | สารบัญ | Chapter 2: การใช้เครื่องมือวาดภาพ 2D (Part 2) >


© 2010 miniTutor.com
The Online Tutor Agency